Romeins verkeer

Weggebruik en verkeersdrukte in het Romeinse Rijk

By Cornelis van Tilburg

In stock

Derde, vermeerderde druk

Overal in het vroegere Romeinse Rijk dat zich uitstrekte van Schotland tot de Sahara, en van Portugal tot de Syrische woestijn, zijn Romeinse wegen in het landschap herkenbaar en soms nog volop als weg in gebruik. Bij de aanleg van dit immense wegennet werden door de Romeinse landmeters en ingenieurs opmerkelijke prestaties geleverd die nog altijd bewondering afdwingen. Ook veel stadsplattegronden dragen nog de sporen van het Romeinse verleden van die steden. Op de wegen was het druk met voetgangers, lastdieren en allerlei wagens met trekdieren.

Maar waren het wegennet en de stratenplannen berekend op het verkeer, was het druk, of ook wel té druk, met opstoppingen en files? Probeerde men het verkeer in goede banen te leiden, met gebruikmaking van verkeersregels? Of zijn regels en verkeerscirculatieplannen louter een moderne verworvenheid? De jammerklachten van Romeinse bewoners van de grote stad over de soms extreme drukte geven een schok van herkenning.

In deze herdruk van het eerder in 2005 uitgegeven boek zijn 100 illustraties toegevoegd en is een lijst van de hand van Tess Doorewaard met alle (bekende) Latijnse benamingen van voertuigen in de klassieke oudheid opgenomen.

Verzendboekhandel Wever Van Wijnen: “Het leukste geschiedenisboek van deze week is vast en zeker Romeins verkeer van Leids historicus Cornelis van Tilburg.”

Cornelis van Tilburg is verbonden aan de Universiteit Leiden.

Paperback, 2019, 144 pp., ca. 100 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-278-0

Romeins verkeer

19.50

Add to cart

Newsletter

Subscribe for more information about Primavera Pers. The newsletter is sent at most once a month.