Interview Jeroen Windmeijer

Op Historiek.net staat nu een interview met Jeroen Windmeijer, auteur van De bekentenissen van Petrus:

Veel van deze religieuze thrillers hebben een vast stramien: een archeoloog stuit bij toeval op iets – hij is in het gezelschap van een jongere, knappe vrouw – waarvan hij de waarde niet goed beseft. Er is een (geheim) genootschap dat dit specifieke artefact of document al eeuwen zocht en over lijken gaat om het te verkrijgen.

Je kunt zo’n verhaal alleen nog origineel krijgen door de invulling ervan. Ik heb dat gedaan door het verhaal naar Leiden te verplaatsen en er een briefwisseling tussen Judas en Petrus in op te nemen, waaruit een heel ander beeld van de laatste dagen en uren van Jezus naar voren komt dan wij kennen op basis van de verhalen in de Bijbel.

Lees het volledige interview op de website van Historiek.net.