Schepentegels

Amsterdam—Utrecht—Harlingen—Makkum 1660-1980

Door Jan Pluis, Remmelt Daalder (inleiding)

Op voorraad

De welvaart van de zeventiende eeuw bracht een behoefte aan luxe met zich mee – de toepassing van beschilderde wandtegels was daarvan een onderdeel. En aangezien Nederland een zeevarende natie was, lag het voor de hand dat verschillende tegelbakkerijen – voornamelijk in Amsterdam, Rotterdam en Harlingen – tegels met schepen vervaardigden.

In de eerste helft van de achttiende eeuw liep de populariteit van schepentegels terug, maar in de late negentiende eeuw keek men met warme gevoelens terug naar de grootse tijden van weleer en was er een hernieuwde belangstelling voor ‘oud-Hollandse’ tegels. Met name in Utrecht werden er toen weer series schepentegels gemaakt, naar zeventiende-eeuws voorbeeld. Op hun beurt inspireerden deze tegels latere tegelproducenten in Friesland.

Deze publicatie biedt een rijk-geïllustreerd overzicht van schepentegels van verschillende tegelbakkerijen. Het accent ligt op de invloed van zeventiende-eeuwse Amsterdamse schepentegels op de tegels met ‘oud-Hollandse’ schepen die na 1880 in Utrecht en Friesland werden vervaardigd.

Tentoonstelling in het Nederlands Tegelmuseum, van 9 juni tot eind september 2018.

Attention: an English translation of this book is available.

Paperback, 2018, 96 blz., 200 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-264-3

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.