Catullus

Gaius Valerius Catullis (ca. 84 tot 54 v.Chr.) was een Latijns dichter. Zijn werk richtte zich meestal op het leven van alledag in plaats van verhandelingen over helden. De werken die van hem bekend zijn worden nog steeds gelezen en blijven een invloed uitoefenen op moderne poƫzie en andere kunst.