James W. McAllister

James W. McAllister promoveerde in de wetenschapsfilosofie aan de University of Cambridge in 1989. Hij is auteur van onder meer Beauty and Revolution in Science (Cornell University Press, 1996). Van 2002 tot 2005 was hij bijzonder hoogleraar Filosofie van techniek en cultuur vanwege het Koninklijk Instituut van Ingenieurs aan de Technische Universiteit Delft. Hij was redacteur van het tijdschrift International Studies in the Philosophy of Science van 2001 tot 2018 en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Wetenschapsfilosofie van 2006 tot 2010. Hij is lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en Membre correspondant van de Académie Internationale de Philosophie des Sciences. Hij werd benoemd tot hoogleraar Wetenschapsfilosofie, in het bijzonder History and Philosophy of Science, aan de Universiteit Leiden per 1 september 2017.