Boekpresentatie Bahia, Recief en ander ongerief

Op donderdag 1 februari 2018 organiseerde de Universiteitsbibliotheek Leiden een symposium ter gelegenheid van het verschijnen van het boek Bahia, Recief en ander ongerief, een Nederlandse vertaling en bewerking van een historische tekst geschreven door de 17e eeuwse Portugese admiral Francisco de Brito Freire.

De bewerker en vertaler van het boek is Benjamin N. Teensma. Hij overhandigde het eerste exemplaar aan Anton van der Lem.

Catia Antunes vertelt over haar ervaringen met Benjamin Teensma. De zaal was vol (ca. 50-60 man).
Erik Odegard geeft een lezing over hofhouding van Johan Maurits in Recife.
Benjamin Teensma geeft een weerklank op de middag en dankt de Universiteitsbibliotheek en Primavera Pers.
Benjamin Teensma (rechts) overhandigt het eerste exemplaar van het boek aan Anton van der Lem.
Het symposium werd afgesloten met een borrel.
Het boek vond na de lezingen gretig aftrek onder het aanwezige publiek.
De Universiteitsbibliotheek had ook een collectie oude kaarten en boeken beschikbaar gemaakt die aansloten op het thema van de middag.

Wij danken de Universiteitsbibliotheek Leiden voor het organiseren van een bijzondere middag.