Het alfabet als zoekinstrument

Een beschouwing over de geschiedenis van de alfabetische index

Door Willem Gerritsen

Op voorraad

Het alfabet verleent naast zijn hoofdfunctie als schriftsysteem van oudsher ook goede diensten als mnemotechnisch hulpmiddel en als ordeningsprocédé. Rond het midden van de dertiende eeuw komt daar nog een functie bij: die van zoekinstrument. De uitvinding van de alfabetische index beantwoordde aan een behoefte om teksten snel en accuraat te kunnen doorzoeken. De ontwikkeling van de index kan in verband worden gebracht met een in de twaalfde eeuw opkomende, ‘nieuwe’ wijze van studerend lezen, gericht op doorvorsing en toetsing van het gelezene.

Het boekje bevat de tekst van de rede die prof dr. W.P. Gerritsen uitsprak bij de aanvaarding van de Scaliger-Leerstoel van de Universiteit Leiden (10 september 2002).

Paperback, 2003, 40 blz., 6 ill.

ISBN 978-90-74310-94-9

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.