Presentatie heruitgave Leidse wevershuisjes

Afgelopen vrijdag, 13 april, is in het museum Het Leids Wevershuis de nieuwe editie van het boek Leidse Wevershuisjes gepresenteerd. Auteur Kees van der Wiel overhandigde het eerste exemplaar aan Rita Meijer, voormalig voorzitster van de stichting “Het Kleine Leidse Woonhuis”, die ooit het initiatief voor het boek en het museum heeft genomen.

In de nieuwe uitgave is ook een uitgebreide geschiedenis van het museumhuis aan de Middelstegracht 143 opgenomen. Veel van het illustratief materiaal is vervangen; deels zijn oudere afbeeldingen vervangen door nieuwe in kleur.