De pest in Leiden

Door Rudolph Ladan

Op voorraad

Tijdens het beleg van 1574 stierven meer Leidenaren aan ziekte dan van honger. Een pestepidemie was waarschijnlijk de oorzaak. In de belegerde stad was het niet eenvoudig om zieken te isoleren en de verspreiding een halt toe te roepen. Ook het opraken van de graanvoorraad voor brood en bier speelde een rol. Toen er geen bier meer kon worden gebrouwen, was de bevolking aangewezen op slecht drinkwater. Slechte hygiëne en verzwakking door honger werkten de verspreiding verder in de hand.

Rudolph Ladan promoveerde in 2012 op de gezondheidszorg in Leiden in de late Middeleeuwen. Zijn boek daarover werd in 2017 genomineerd voor de wetenschappelijke Oud Leidenprijs. Hij houdt zich ook bezig met de geschiedenis van het Leidse bier. Zie daarvoor de website Bierhistorieleiden.nl. Tot zijn pensionering was hij werkzaam bij de Erasmus Universiteit als manager onderwijszaken.

Paperback, 2021, 32 blz., 8 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-352-7

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.