Fries Aardewerk deel II: Bolsward

Door Pieter Jan Tichelaar, Sytse ten Hoeve

Op voorraad

In de Bolswarder gleibakkerij zijn van 1737 tot 1793 talrijke bijzondere producten gefabriceerd. In dit boek worden voor het eerst werken aan specifieke schilders toegeschreven. Het inleidende hoofdstuk beschrijft stap voor stap het technische proces in een 18de-eeuwse Friese gleibakkerij.

Met medewerking van Jan Pluis.

Hardcover, 2001, 220 blz., ca. 100 ill., ca. 140 ill. in kleur

ISBN 978-90-74310-74-1

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.