Huis van de levenden

De Joodse begraafplaats aan de Oostzeedijk te Rotterdam

Door Ton Hokken

Op voorraad

Aan de Rotterdamse Oostzeedijk ligt, verscholen achter een muur, een ruim drie eeuwen oude joodse begraafplaats. Al bijna tweehonderd jaar wordt er niet meer begraven. De zerken staan verstild tussen de muur en de hoge moderne bebouwing.

Het Rotterdams Gemeentearchief heeft in 1976 foto’s van de zerken laten maken. Dankzij dit initiatief was het mogelijk alle grafstenen in dit boek af te beelden en de Hebreeuwse teksten erop te laten vertalen; ten gevolge van erosie is de leesbaarheid van de inscripties inmiddels aanzienlijk teruggelopen. Met behulp van de op deze wijze verkregen gegevens kon vervolgens van vele begravenen worden achterhaald wie zij waren.

Dit onderzoek geeft een gezicht aan wat in de geschiedenisboeken enigszins abstract wordt aangeduid als ’de Rotterdamse joodse gemeenschap tussen ca. 1770 en 1820’.

Het boek bevat een rijkgeïllustreerde inleiding en diverse bijlagen waaronder een met alle grafteksten in het Hebreeuws met een Engelse vertaling.

Hardcover, 2009, 352 blz., ca. 240 ill., ca. 10 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-085-4

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.