Presentatie "Doezamand"

Gisteren is de heruitgave van de roman Doezamand, geschreven door Marijke Harberts, feestelijk gevierd in de drukbezochte Boekhandel Kooyker in Leiden.

Na een korte inleiding door uitgever Evelyn de Regt sprak schrijfster Marijke Harberts over haar boek en haar eigen VVSL-ervaringen, de in 1900 opgerichte “Vereeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden”. De VVSL is in de jaren ‘70 gefuseerd met het “Leidsche Studenten Corps Virtus Concordia Fides”: hieruit is de L.S.V. Minerva ontstaan. Marijke Harberts overhandigde dan ook het eerste exemplaar van haar boek aan Lieke Kerstjens, ab-actis van L.S.V. Minerva.

Lieke Kerstjens contrasteerde het leven van studenten in de jaren ‘50 met dat van nu en vertelde dat verschillende tradities van de oude VVSL in ere zijn hersteld. Daarna lazen Clan Visser ‘t Hooft en Karin Jurgens enkele passages voor uit het boek. Rietje Knaap gaf een korte een fotopresentatie over de VVSL in de jaren ‘50 aan de hand van foto’s die in de heruitgave van Doezamand zijn opgenomen. Mieke van Os rondde de avond af met een korte presentatie over de studieresultaten van vrouwelijke studenten in de jaren ‘50. De details van haar onderzoek zijn achterin het boek opgenomen.

Vervolgens werden de stoelen grotendeels ingeklapt en konden de gasten iets eten en drinken, een exemplaar van Doezamand aanschaffen en uiteraard ook laten signeren.