Droomreis op papier

De Prix de Rome en de Nederlandse architectuur (1808-1851)

Door Coert Krabbe

Op voorraad

Coert Krabbe laat in dit boek zien welke veranderingen zich rond 1840 voltrokken in de Nederlandse architectuur. Centraal in het boek staan de 225 werkstukken die de architect Anthony Willem van Dam (1815-1901) in 1837-1841 in Frankrijk, Italië en Griekenland maakte, na het behalen van de Groote Prijs voor Architectuur (de Nederlandse pendant van de Franse Prix de Rome). Deze tekeningen zijn belangrijk omdat van de uitgezonden jonge architecten tot nu toe slechts een enkele reistekening bekend was. Dankzij Van Dams correspondentie, die eveneens grotendeel bewaard is gebleven, komen we veel te weten over zijn werkzaamheden, zijn contacten en zijn reis.

In 2012 ontving dit boek de Karel van Manderprijs, een jaarlijks door de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici uitgereikte prijs voor een waardevolle kunsthistorische publicatie.

Hardcover, 2009, 300 blz., 300 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-073-1

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.