Fries Aardewerk deel I: Kingma - Makkum

Door Jan Pluis

Op voorraad

De gleibakkerij van Kingma te Makkum bestond van 1784 tot 1812. Behalve van het bedrijf en zijn producten geeft dit boek, dankzij de overlevering van debiteurenboeken, ook een beeld van afnemers en afzetmarkten. Veel aandacht wordt besteed aan de voor de bakkerij werkzame schilders Adam Sijbel en Poppe Andries Meinsma.

Met medewerking van Sytse ten Hoeve en Pieter Jan Tichelaar.

Hardcover, 2000, 260 blz., 180 ill., 80 ill. in kleur

ISBN 978-90-74310-63-5

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.