Een groot verleden voor de boeg

Door G.J. Johannes (redacteur), J. de Kruif (redacteur), J. Salman (redacteur)

Op voorraad

Deze afscheidsbundel voor de hoogleraar literatuurgeschiedenis Joost Kloek (Universiteit Utrecht) bevat bijdragen van: Arianne Baggerman - Keuzecompetitie in tijden van schaarste en overvloed. Het debat rond jeugdliteratuur voor en na Hieronymus van Alphen; Jeroen Salman - Kinderboekrecensies in het literaire en opvoedkundige krachtenveld van de achttiende eeuw; Annemieke Meijer & Diederik van Werven - ‘Maar wie, Heeren, leest er Engelsch?’ De kennis van het Engels in Nederland rond 1830; José de Kruif - ‘Niet aanbevolen, dat heeft hij niet nodig’. Driehondervijftig jaar exploitatie van een klassieker uit de wereldliteratuur; Berry Dongelmans - Tweehonderd jaar na 1782. Veranderingen in de paratekst van de roman Sara Burgerhart; Helleke van den Braber - Geld en geest in evenwicht. Het ‘zakelijke mecenaat’ van de uitgevers van Van Dishoeck en Van Oorschot; Lizet Duyvendak - ‘Met weinig smaak en niet veel verstand’. De veranderende waardering voor het leesgezelschap in de negentiende eeuw; Eveline Koolhaas-Grosfeld - Cornelis Troost en de Hollandse natie. Tweeluik over het ontstaan van een misverstand; Kornee van der Haven - ‘Die ganze Welt als Vaterland?’. Timoleon op het toneel: van wereldburger (1735) tot nationale held (1813); Inger Leemans - ‘Zie ons vry voor uwe wetsteen aan’. Frans-classicisme en de radicale Verlichting; Thomas von der Dunk - ‘Und wen Turken und Heiden Kahmen’. Oecumenische tempelbouw in het licht van de Verlichting; Ben Peperkamp - Bibliografie van het werk van J.J. Kloek 1972-2003.

Paperback, 2004, 276 blz., 50 ill., 8 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-021-2

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.