Oostersche weelde

De Oriënt in westerse kunst en cultuur

Door Kasper van Ommen, Jef Schaeps, Arnoud Vrolijk

Op voorraad

In een tijd waarin er zoveel aandacht is voor de kloof tussen het christelijke Europa en het islamitische Midden-Oosten wordt in dit boek de aandacht gevestigd op de eeuwenlange wisselwerking tussen twee culturen.

Sinds eeuwen wordt de Europeaan aangetrokken door het Midden-Oosten. Militaire conflicten en religieuze nijd bleken geen obstakel voor een fascinatie waarin realiteit en verbeelding hand in hand gingen. De gretigheid waarmee de Europese cultuur beelden en verhalen uit de Oriënt opnam, blijkt uit de honderden reisverslagen die in Nederland verschenen zijn. De prenten van de piramiden en foto’s van minaretten behoren tot de Europese beeldwereld, de Turkse jas drong door tot de Parijse salons, de verhalen van 1001 nacht kregen door hun illustraties een eigen, westerse traditie.

In dit prachtig geïllustreerde boek toont de Leidse Universiteitsbibliotheek boeken, foto’s en prenten uit haar beroemde ‘oosterse collectie’. In de artikelen komen onder meer onderwerpen aan bod als koranvertalingen, het sensuele beeld van de Oriënt, foto’s van Persepolis, en het stereotype beeld van de Oriënt in de moderne kunst. Tevens is er een uitgebreide bibliografie opgenomen van reisverhalen naar de Oriënt.

Paperback, 2005, 272 blz., 52 ill., 68 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-023-6

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.