Verkeerde werelden

Exempla contraria in de beeldende kunst

Door Korine Hazelzet-van der Linden

Op voorraad

In de Nederlandse genreschilderkunst van de zeventiende eeuw waren onderwerpen als feestende en vechtende boeren, brassende ruikeluiszoontjes en bedelaars, drinkebroers, kansspelers en kwakzalvers zeer geliefd. In deze studie worden deze negatieve voorbeelden van gedrag in verband gebracht met het didactisch gebruik van de exempla contraria: het tonen van slecht gedrag om daarmee aan te sporen tot het goede.

De Verkeerde Wereld-didactiek was populair in de eerste helft van de zeventiende eeuw in literatuur, prentkunst en schilderkunst. In de tweede helft van de eeuw verdween het principe uit de schilderkunst; in de populaire grafiek daarentegen zijn er in tot in de negentiende eeuw sporen van terug te vinden. Voor deze studie zijn in tijd en aard uiteenlopende bronnen bestudeerd, van laatmiddeleeuwse teksten tot negentiende-eeuwse archiefstukken.

Paperback, 2007, 280 blz., 100 ill., 24 ill. in kleur

ISBN 978-90-5997-026-7

Nieuwsbrief

Schrijf u in om meer informatie te ontvangen over Primavera Pers. De nieuwsbrief verschijnt hooguit één keer per maand.