Ype de Jong

Ype de Jong (geb. Den Haag, 1950) is een classicus die na zijn afstuderen aan de Leidse Universiteit gedurende een groot aantal jaren als leraar werkzaam is geweest aan gymnasiale afdelingen van diverse scholen in Zuid-Holland, o.m. het Stanislas College in Delft, ISW in Naaldwijk en het Scala College in Alphen a.d. Rijn. Al gauw na zijn pensionering miste hij het dagelijks bezig zijn met de klassieken en de overdracht van kennis op dat gebied.

Een en ander heeft geleid tot de totstandkoming van een (van uitvoerige toelichtingen voorziene) vertaling van het (voor zover bewaard gebleven) integrale werk van Catullus. Deze al op jonge leeftijd overleden Latijnse dichter, aan wiens oeuvre in het Nederlands taalgebied voor een breder publiek niet bijzonder veel aandacht is besteed, boeit en intrigeert De Jong, omdat hij een relatief oude auteur in de Latijnse literatuur is, die vernieuwing nastreefde, met verzen experimenteerde en een groot scala aan onderwerpen in zeer uiteenlopende metra en stijlen voor het voetlicht bracht: liefde, rouw, vriendschap, afkeer, humor, satire, seks, dichterschap, mythe, ze wisselen elkaar in hoog tempo af. Literatuur, die het verdient dat méér mensen er kennis van nemen en genoegen aan beleven!